INLEIDING

Rechten van het kind hebben in de laatste decennia steeds meer aandacht gekregen, met als (voorlopig) hoogtepunt in 1990 de inwerkingtreding van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat inmiddels door 192 landen is geratificeerd. Voor Nederland is dit Verdrag bijna tien jaar geldig; een goed moment om de balans op te maken. Zijn de rechten van het kind inmiddels voldoende gewaarborgd? Welke verplichtingen vloeien voor Nederland voort uit dit Verdrag en wordt hier aan voldaan? Hoe belangrijk is het Verdrag in de Nederlandse rechtspraktijk? Hoe staat het met de rechten van het kind wereldwijd?

Op dit symposium worden bovenstaande vragen omtrent de rechten van het kind vanuit internationaal en nationaal perspectief besproken en geanalyseerd. Hierbij wordt zowel vanuit een juridisch kader als vanuit andere disciplines op het thema ingegaan. Het gaat bij de verwezenlijking van de rechten van het kind immers niet alleen om wet- en regelgeving. Hoe kan bijvoorbeeld aan de rechten van kinderen in de praktijk vorm worden gegeven, en in hoeverre kunnen kinderen zelf invulling geven aan hun rechten? Wat is de rol van ouders in dit opzicht?

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies heeft een sterke en interdisciplinaire belangstelling voor de verhouding tussen belangen en rechten van kinderen, ouders en samenleving en wil daarom ter gelegenheid van het afscheid van prof. Jaap Doek dit thema interdisciplinair belichten. Aansluitend aan het symposium zal prof. Jaap Doek zijn afscheidsrede uitspreken.

 


PROGRAMMA

09.00-09.45:     Ontvangst en registratie

09.45-10.00:     Opening dagvoorzitter

10.00-10.35:     The CRC and the Promotion of Human Rights
                       Bertrand Ramcharan
10.35-11.10:     The CRC as a tool for legal and social change
                       Gary Melton

11.10-11.30:     Pauze

11.30-12.05:     De betekenis van het IVRK voor het Nederlandse jeugd(beschermings-)recht
                       Myriam de Bruijn-Lückers

12.05-12.30:     Discussie / Q+A

12.30-13.30:     Lunch

13.30-15.20:     Parallelsessies (keuze uit 1 werkgroep)

15.20-15.45:     Pauze

15.45-16.30:     Afscheidscollege (Aula)

16.30:              Receptie


Workshop I: The Best Interests of the Child

Chairperson:  Sharon Detrick
                    Impact of the CRC on the Concept of Best Interests
                    Philip Alston
                    The Best Interests and the Evolving Capacities of the Child: Dilemma’s to Address
                    Gerison Lansdown
                    Juvenile Justice: What does the Best Interests Require?
                    Bernadine Dohrn

Werkgroep II: De wet op de jeugdzorg: nieuwe structuren, betere zorg?

Voorzitter:     Sjaak Jansen
                    Vrijwillige jeugdzorg: hoe vraaggestuurd is het aanbod?
                    Alice van Unen
                    Het bureau jeugdzorg en de OTS
                    Paul Vlaardingerbroek
                    Het bureau jeugdzorg in de jeugdstrafrechtpraktijk
                    Marius van der Klei

Werkgroep III: Rechten van het kind bij scheiding, gezag en omgang

Voorzitter:     Theo Koens
                   
Gezamenlijk gezag: met of zonder opvoedingsplan?
                    Cees van Leuven
                    Effectuering van het recht op omgang
                    Brigitte Chin-A-Fat
                    Deskundigenonderzoek bij gezag en omgangspraktijk
                    Ruud Bullens

Werkgroep IV: Aanpak van jeugddelinquentie

Voorzitter:     Wim Slot
                    Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie
                    Mariëlle Bruning
                    Strafrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie
                    Johan Bac
                    Behandeling van jeugddelinquenten
                    Han Spanjaard

 


SPREKERS EN VOORZITTERS

        Philip Alston

professor, University of New York School of Law, USA; directeur NYU Center for Human Rights and Global Justice
        Johan Bac

(jeugd)officier van Justitie, Rechtbank Arnhem
        Ruud Bullens

bijzonder hoogleraar forensische Kinder- en Jeugdpsychologie; directeur FORA
        Myriam de Bruijn-Lückers

raadsheer Gerechtshof ‘s-Gravenhage
        Mariëlle Bruning

universitair docent familie- en jeugdrecht; directie ACK, VU Amsterdam
        Brigitte Chin-A-Fat

advocaat-scheidingsbemiddelaar, Breda
        Sharon Detrick

adviseur children’s rights; projectleider jeugdstrafrecht Defence for Children International Amsterdam
        Bernadine Dohrn

professor juvenile law Northwestern University School of Law, Chicago, USA
        Sjaak Jansen

wetgevingsjurist Ministerie van Justitie, Den Haag
        Marius van der Klei

beleidsmedewerker jeugdreclassering en criminaliteitspreventie, MO-groep Utrecht
        Theo Koens

raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
        Gerison Lansdown

adviseur children’s rights; voormalig directeur van de Children's Rights Office in Londen, UK
        Cees van Leuven

VFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar, Breda; raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Gravenhage
        Gary Melton

professor University of Clemson, USA en directeur Institute on Family & Neighborhood Life; voorzitter Childwatch International
        Bertrand Ramcharan

Deputy High Commissioner for Human Rights
        Wim Slot

bijzonder hoogleraar pedagogische en ontwikkelingspsychologische aspecten van kinderbeschermingsmaatregelen, VU Amsterdam; directeur PI-research Duivendrecht
        Han Spanjaard

psycholoog/onderzoeker PI-Research Duivendrecht
        Alice van Unen

leidinggevende provincie Friesland; onderzoeker jeugdrecht
        Paul Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, KUB Tilburg; raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

 


ALGEMENE INFORMATIE

Doelgroep
Het symposium is bestemd voor juristen, pedagogen, psychologen en allen die werkzaam zijn in de praktijk van de jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en het jeugdstrafrecht.

Locatie
Het symposium vindt plaats in de Aula van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.

Voertaal
De voertaal is Nederlands, met uitzondering van de lezingen van Bertrand Ramcharan en Gary Melton en parallelsessie I die in het Engels worden gehouden.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 130,- (€ 50,- voor studenten), inclusief programmaboekje, koffie, lunch en borrel na afloop.
Het deelnamebedrag dient u over te maken aan de faculteit FPP:

postbankrekening nr.: 4496374
VU / Faculteit FPP
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
O.v.v.: Symposium ACK 8-9-2004, rek.nr. 250.5002 + uw naam/instelling (en evt. studentnr.).

Wijze van inschrijving
Inschrijving vindt uitsluitend plaats via de ACK website.

Annulering
Annulering van de inschrijving dient te geschieden via info@ack.vu.nl. Bij annulering vóór 1 september 2004 worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf genoemde datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Organisatie en inlichtingen
Amsterdams Centrum voor Kinderstudies ACK
e-mail: info@ack.vu.nl
website: www.ack.vu.nl (symposia)
tel. 020 4446296 / 4446294 / 4448909